Một thỏa thuận năm 2019 giữa Quận Santa Clara và Dominion (hãng Dominion Voting System cung cấp máy và phần mềm kiểm phiếu Dominion) nêu rõ hệ thống cho phép nhân viên điều chỉnh việc kiểm đếm dựa trên các hình ảnh lá phiếu đã quét.

phần mềm gian lận bầu cử Dominion
Nhân viên kiểm phiếu đang vận chuyển các thùng chứa các phiếu bầu. (Ảnh chụp màn hình video NTD)

Thư ký trưởng tiểu bang California cho biết hệ thống sử dụng ImageCast X, theo đó cử tri có thể sử dụng lá phiếu giấy của họ trên cùng một máy để bỏ phiếu.

Luật sư chiến dịch tranh cử của TT Trump, Sidney Powell, nói rằng những cỗ máy này được thiết kế để dễ bị ‘hack’.

“Bản thân phần mềm được lập trình với rất nhiều biến số và rất nhiều cửa hậu mà có thể kết nối với internet hoặc ổ đĩa USB nằm bên trong hay bất cứ thứ gì. Nhưng một trong những tính năng đặc trưng nhất của nó là khả năng lật phiếu”.

Cô ấy nói rằng các lá phiếu có thể dễ dàng bị thay đổi hoặc vứt bỏ.

“Không có sự giám sát Dominion và các phần mềm của nó. Nhân viên ở mỗi quận đã được hãng Dominion đào tạo nhưng không có bằng chứng về bất kỳ sự giám sát nào”.

Bốn mươi quận trong tiểu bang đã sử dụng phần mềm Dominion này.

Tại một quận không sử dụng hệ thống này, Đảng Cộng Hòa đã đảo ngược kết quả bầu cử cho hai ghế Quốc hội — tại Quận Cam, Young Kim đã giành chiến thắng ở Khu vực Quốc hội thứ 39 và Michelle Steel đã giành chiến thắng ở Khu vực Quốc hội thứ 48 của tiểu bang California.

Bà Powell khẳng định hôm 19/11: “Tổng thống Trump đã chiến thắng một cách long trời lở đất”, bà ấy và nhóm của mình sẽ chứng minh điều đó.

Xem video gốc tại đây

Theo NTD
Thu Dung biên dịch 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn