California vượt New York thành tiểu bang của Hoa Kỳ có nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất