Cảm ngộ Tây Du Ký (P.9): Gặp khó khăn chính là lò luyện đan vô hình