Canada cấm WeChat và Kaspersky trên các thiết bị của chính phủ

Chủ tịch Hội đồng Ngân khố Anita Anand cho biết ứng dụng này đặt ra “mức độ rủi ro không thể chấp nhận được đối với quyền riêng tư và bảo mật”.