Chính phủ liên bang Canada sẽ gia hạn các quy định hạn chế nhập cảnh với du khách nước ngoài để phòng đại dịch Covid-19 tới hết ngày 30/9. Cùng với đó, các công dân Canada và những cư dân thường trú khi trở lại Canada cũng sẽ vẫn phải tuân thủ các biện pháp cách ly theo dõi nghiêm ngặt.

Các hạn chế đi lại hiện đang được gia hạn cho đến ngày 30 tháng 9. Đây là lần thứ ba Canada mở rộng các hạn chế đi lại ban đầu được áp dụng từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6. Chính phủ liên bang đã xem xét tình hình Covid-19 từng tháng và điều chỉnh chính sách du lịch. cho phù hợp.

Ngoài ra, lệnh cách ly bắt buộc có hiệu lực từ tháng 3 cũng đã được gia hạn. Những du khách được miễn sẽ phải thực hiện thời gian tự cách ly là 14 ngày nếu họ được phép vào Canada.

Ai có thể đến Canada?

Theo Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), những nhóm người sau được miễn lệnh hạn chế đi lại:

  • Công dân Canada;
  • Thường trú;
  • Một số người đã được chấp thuận cho thường trú tại Canada;
  • Một số lao động nước ngoài tạm thời;
  • Một số sinh viên quốc tế; 
  • Các thành viên gia đình của công dân và thường trú nhân Canada (vợ/chồng hoặc bạn đời, con phụ thuộc, cha mẹ hoặc cha mẹ kế, người giám hộ hoặc gia sư).

Bảo Trân tổng hợp