Canada nên trừng phạt các quan chức Trung Quốc giam giữ công dân Canada