Canada: Ứng dụng cho VĐV Olympic có lỗi bảo mật và kiểm duyệt từ nhạy cảm