Căng thẳng Úc – Trung gia tăng, Úc rút 2 nhà báo cuối cùng khỏi Trung Quốc