Cảnh báo Đập Tam Hiệp: Chuẩn bị đón Hồng thuỷ số 3, lưu lượng đáng kinh ngạc