Cảnh báo ‘đừng lái xe’: Hàng triệu chiếc xe nguy hiểm hiện đang lưu thông trên đường tại Hoa Kỳ