Cảnh báo: Nước sông Hồng dâng cao sau khi Trung Quốc liên tục xả lũ 8 tiếng