Cảnh sát Brazil tháo dỡ lều trại của những người biểu tình ủng hộ cựu TT Bolsonaro, hơn 1,200 người bị bắt giữ