Cảnh sát Hồng Kông đã bắt ít nhất khoảng 300 người biểu tình