Cảnh sát Kenosha cho biết 175 người bị bắt trong tuần bất ổn định