Cảnh sát Thái Lan dùng vòi rồng dẹp gần 2.000 người biểu tình