COVID-19 tại Việt Nam ngày 3/6: Thêm 250 ca mắc trong ngày, biến chủng mới không phải là chủng lai, TP. HCM dừng tiếp công dân trực tiếp