[Cập nhật] Vụ tấn công ở Kabul: 10 trong số 13 binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng là thủy quân lục chiến