Cập nhật vụ nổ ở Li Băng: Con số tử vong tăng lên 135, có công dân của nhiều nước