Cập nhật vụ nổ ở Li Băng: Hơn 1 nửa thành phố bị tàn phá