Cắt điện đột ngột, người dân vùng đông bắc Trung Quốc tranh nhau mua nến