Câu Chuyện Có Thật Về Những Cáo Buộc Tham Nhũng Của Ông Joe Biden

Báo cáo của Đảng Cộng Hòa (GOP) về việc tham nhũng của TT Biden không như mong đợi - Nhưng chúng tôi sẽ nói lên sự thật.

Nhiều cáo buộc tham nhũng hiện đang xoay quanh TT Joe Biden đã tồn tại từ nhiều năm trước, bắt đầu từ những chuyến đi đến Trung Quốc của con trai ông, Hunter Biden cùng với ông trên chiếc chuyên cơ Không lực 2 (Air Force Two). Nhưng gần đây đã có một lượng lớn thông tin mới được tiết lộ.

Thông tin này bao gồm hai nguồn tố cáo riêng biệt. Một là từ cơ quan thuế liên bang Hoa Kỳ (IRS) về cáo buộc ông Hunter Biden phạm tội; hai là cáo buộc ông Joe Biden có thể tham nhũng và hối lộ. Chúng ta cũng có những cáo buộc từ dân biểu James Comer (Đảng Cộng Hòa-Kentucky.) liên quan đến dòng tiền từ ngoại quốc thông qua các công ty vỏ bọc (không có hoạt động kinh doanh thực tế) đến gia đình Biden.

Những cáo buộc từ người tiết lộ thông tin về vấn đề tham nhũng, mô tả một kế hoạch phạm tội có quan hệ tới Phó Tổng thống Joe Biden lúc đó và một công dân ngoại quốc về việc trao đổi tiền bạc để đưa ra các quyết định chính sách” có thể là tin tức quan trọng nhất.

Tuy nhiên, những cáo buộc này có thể chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/gop-pre...