Lịch sử thời nhà Chu có ghi lại, khi Chu Vũ Vương mới thống trị triều Chu, đã thỉnh giáo Khương Thái Công (là Khương Tử Nha, ông họ Khương, tên Thượng, tự là Tử Nha) rằng trên đời có phương pháp bảo tồn nào đơn giản, thực hiện dễ dàng mà hiệu quả để có thể cho con cháu đời sau noi theo, từ đó giữ gìn mãi mãi cơ nghiệp quốc gia do tổ tiên khai sáng hay không. Khương Thượng bẩm với Vũ Vương rằng có một cuốn sách gọi là “Đan thư”, là đạo trị quốc do tiên Đế truyền lại, có ghi chép lại biện pháp này. Đại Vương nhất định phải nghiêm túc trong việc này, sau khi tắm gội trai giới mới có thể đọc nó.

Ba ngày sau, Chu Vũ Vương đầu đội vương miện, đứng thẳng, mặt quay về hướng đông, cung kính thành tâm cầu được truyền “Đan thư”. Ngay sau đó, Khương Thượng bắt đầu đọc “Đan thư”: Người chuyên cần chính sự, kính Trời, vứt bỏ bản tính thích nhàn hạ lười biếng, sự nghiệp sẽ lập tức hưng thịnh; người khinh nhờn chểnh mảng cương vị chức trách, tham muốn an nhàn hưởng thụ, sự nghiệp sẽ suy bại. Người có lễ nghĩa vượt qua ham muốn cá nhân, sự nghiệp sẽ thuận lợi; người mà ham muốn cá nhân vượt qua đạo lý và chính nghĩa, sự nghiệp sẽ thất bại. Đây chính là phương pháp bảo tồn đơn giản, dễ thực hiện lại có thể khiến cho con cháu vạn thế noi theo.

Chu Vũ vương – người sáng lập ra nhà Chu và mở đầu thời kì Chu Thiên tử. (Ảnh: Tài sản công)

Chu Vũ Vương nghe xong, càng thêm cung kính tin phục, đồng thời sai người đem mấy câu nói này viết lên trên ghế ngồi, trên chốt cửa, trên gương soi, trên bồn rửa mặt, trên cột cung điện, trên gậy, trên giày mang, trên chén uống rượu, trên cửa sổ, trên các vũ khí như kiếm, cung, mâu, thương, để thường xuyên tự nhắc nhở khích lệ bản thân.

Chu Vũ Vương là vua của một nước, có thể hạ mình cầu hiền thần truyền dạy lời hay lẽ phải, đồng thời khắc ghi giới luật, luôn luôn đối chiếu để điều chỉnh hành vi và suy nghĩ của mình, từ đó nỗ lực khiến cho nội tâm đạt đến thuần chính sáng suốt, trên có thể thuận theo thiên ý, dưới có thể trị nhân luân. Bởi vậy quốc vận triều Chu tồn tại được tám trăm năm, là có liên quan rất nhiều đến việc các đời vua Chu coi trọng lời răn dạy của tổ tiên, kính thiên yêu dân, tu thân trọng đức.

(Theo “Đế giám đồ thuyết”)

Bài đăng lại từ báo Chánh Kiến: https://www.zhengjian.org/node/48828

Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: