Câu Chuyện Nga – Ukraine | Sebastian Gorka | American Thought Leaders

Phân Tích Bình Luận

262 Videos

Ông Sebastian Gorka nói về Câu Chuyện Cuộc Chiến Nga - Ukraine, các tù nhân chính trị tại Hoa Kỳ và việc chính trị hóa của cộng đồng tình báo. Trong tập này, chúng tôi…