Câu chuyện tâm linh hơn 300 năm do một học giả thời nhà Thanh kể lại