Làm quan có tài đức, không ăn không ngồi rồi, không sợ lời dèm pha, không nối giáo cho giặc. Về những phương diện này, Khổng Bân nhà Đông Chu thật sự là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo.

Khổng Bân là hậu duệ đời thứ sáu của Khổng Tử. Đương sơ, Ngụy Vương Ngụy Ngữ nghe nói Khổng Bân là người có tài, nên đã phái sứ giả mời ông ra làm Quốc tướng. Khổng Bân tâu: “Đại vương nếu có thể áp dụng phương châm trị quốc của thần, khiến quốc gia được sung túc thái bình, thì thần ngày ngày ăn rau xanh, uống nước lã cũng cam tâm tình nguyện. Nếu Đại vương chỉ muốn thần làm vật trang trí, vậy thần có gì khác so với người dân bình thường đây?”.

Sau khi nhậm chức, việc đầu tiên của Khổng Bân là chỉnh đốn triều chính. Ông cho đổi cũ thay mới một số sủng thần gian ác, bổ nhiệm người tài đức, lại cho cắt giảm bổng lộc của các quan lại vô dụng, khen thưởng khích lệ những người có công. Những viên quan bị xử phạt đó đi khắp nơi bịa đặt tin đồn, phỉ báng Khổng Bân. Có người đem những lời này nói lại với Khổng Bân, ông chỉ cười rồi thản nhiên đáp: “Từ xưa đến nay, có ai làm chính trị mà không bị phỉ báng. Tử Sản giữ chức Quốc tướng nước Trịnh, những lời dèm pha kéo dài suốt ba năm mới ngưng. Tổ tiên của ta lúc làm Quốc tướng tại nước Lỗ, cũng từng chịu sự phỉ báng suốt hơn ba tháng. Ta tuy không thể so với Thánh hiền đời trước, nhưng những lời phỉ báng này cũng là việc nằm trong dự tính”.

Khổng Bân làm Quốc tướng tại nước Ngụy được chín tháng, rất nhiều kiến nghị do ông đề xuất đều không được Ngụy vương tiếp nhận. Khổng Bân cảm khái khôn xiết mà thốt lên rằng: “Những kiến nghị của ta không được tiếp thu, chắc chắn có chỗ không thỏa đáng. Nếu đã như vậy, ta há chẳng phải là kẻ ăn không ngồi rồi sao? Vậy tội của ta thật quá lớn rồi!”. Sau đó, ông mượn cớ bị bệnh để từ quan.

Có người khuyên ông rằng: “Ngụy vương không trọng dụng Quốc tướng, Quốc tướng sao không đến nước khác thử xem thế nào?”.

Khổng Bân nói: “Đi đâu chứ? Các nước ở phía Đông núi Hào Sơn đều sắp bị nước Tần thôn tính, mà hành vi của nước Tần lại bất nhân bất nghĩa, ta quyết không đi đến đó”.

Khổng Bân từ đó đóng cửa ở trong nhà, không giao du với ai.

Trích từ Tự trị thông giám
Bài viết đăng lại từ Minh Huệ net
Do Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn