CDC khuyến cáo các bác sĩ nên cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ