CDC sẽ thay thế xét nghiệm PCR bằng xét nghiệm có thể phân biệt giữa virus Trung Cộng và virus cúm