CDC, WHO điều tra về một bệnh lý gan nghiêm trọng ở trẻ em