CEO của 4 hãng công nghệ tham dự phiên điều trần về chống độc quyền