CEO năng lượng Úc: Sự chuyển dịch toàn cầu sang năng lượng tái tạo có thể tiêu tốn 120 ngàn tỷ USD