CEO Pfizer dự đoán biến thể COVID-19 kháng vaccine có khả năng xuất hiện