Cha của thanh niên bị chết ở khu tự trị thành phố Seattle đòi bồi thường 3 tỷ USD