Cha mẹ là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con trẻ