Châu Âu cảnh báo tịch thu nhà máy sản xuất vaccine AstraZeneca