Âu Châu tiệm cận với quan điểm của Mỹ về chính quyền Trung Quốc