Âu Châu yêu cầu Trung Quốc có đi có lại trong việc tiếp cận thị trường