Cháu gái của Bin Laden: TT Trump là ‘nhân vật của thời đại’