Cháy lớn tại Trung tâm thương mại ở Ba Lan, nơi có nhiều tiểu thương gốc Việt