Cháy rừng lớn sinh ra ‘lốc xoáy lửa’ ở Bắc California