Chỉ có 47 chiếc xe Tucker cổ điển còn sót lại trên thế giới, mỗi chiếc trị giá hàng triệu dollar