‘Chỉ một cái hôn nữa thôi mà bố’: Cảm động cậu bé tạm biệt cha trước khi ông đi làm