Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng sau cuộc điện đàm về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung