Chi tiêu: Thẻ tín dụng cung cấp các đặc quyền bảo mật