Chiến dịch Biden huy động 30 triệu USD để chống lại các vụ kiện của TT Trump