Chiến dịch Biden: Ông Biden sẽ sớm được nhận Báo cáo Tổng thống đầu tiên