Chiến dịch của TT Trump hồi đáp về cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thư ký Georgia