Chiến dịch ông Biden cho biết chiến thắng ‘sắp xảy ra’ như mong đợi