Chiến dịch Trump nhấn mạnh cử tri đã qua đời vẫn tham gia bỏ phiếu ở Pennsylvania