Chiến dịch TT Trump thua kiện ở Michigan và Georgia, tiếp tục kiện Nevada