Chiến Lược 48 Bước Của Trung Quốc

Michael Pillsbury: Đây là cách một cuộc chiến với Trung Quốc có thể diễn ra.

Chủ đề đáng lưu tâm hiện nay là: một ngày nào đó, liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ nổ ra một cuộc chiến? Điều này có sớm xảy ra hay không? Và có thể sẽ còn một loạt câu hỏi khác. Liệu chúng ta có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến với Trung Quốc? Nếu có, thì làm thế nào?" - Ông Michael Pillsbury, hội viên cao cấp về chiến lược Trung Quốc tại Heritage Foundation và là đồng tác giả của Báo cáo: "Chiến thắng cuộc chiến tranh Lạnh mới: Kế hoạch đối đầu với Trung Quốc".

"Chúng ta phải có khả năng suy nghĩ thấu đáo rằng: lợi thế của chúng ta là gì? Nhược điểm của chúng ta là gì? Và cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào?" - Ông Pillsbury nói.

Trong những năm gần đây, đã có hàng chục dự luật chống lại mối đe dọa từ Trung Cộng được đề xuất, nhưng bao nhiêu dự luật thực sự đã được thông qua và được thực thi?

"Nếu quý vị chỉ xem truyền hình, quý vị sẽ thấy tất cả các thành viên của Hạ viện và Thượng viện đều khoe về dự luật mới của họ. Vì vậy, tôi nghĩ, và những người khác cũng nghĩ, rằng chúng ta đang làm rất nhiều để ngăn chặn người Trung Quốc. Nhưng hãy tưởng tượng xem nếu điều đó không đúng thì sao?" - Ông Pillsbury nói.

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/michael...